Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı; 
Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır. 

1. Cerrahi ve dahili yatışlar 
2. Yoğun bakım 
3. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz 
4. Koroner Anjiyografi 
5. Küçük müdahale giderleri 
6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı; 
Ayakta tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır. 

1. Doktor Muayene* 
2. Laboratuvar hizmetleri 
3. Görüntüleme ve tanı yöntemleri 
4. İleri tanı yöntemleri 
5. Fizik tedavi giderleri 

* 2-3-4-5 no’lu maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayene ile kullanılma zorunluluğu vardır. Bu konu devlet hastanesinde dahi böyledir. 

Vaka örneği: Herhangi bir ağrı nedeniyle dahiliye muayenesine giden bir hastaya Dr. Kan tahlilleri ve beraberinde MR verir. Bunların hepsi 1 vakadır.

X

Formu Doldurarak Başvurunuzu Gerçekleştirebilirsiniz.

X
Hemen Başvur!